Hur obegränsat lever du?

En av mina största drivkrafter har alltid varit att visa att det går. Nästan oavsett ämne! Om någon har sagt till mig att – det går inte eller det där är inte möjligt! Så har jag känt ett starkt trots gentemot den personen eller situationen och sagt till mig själv – hur svårt kan de…

Read More

Att ge är att få!

Att ge är att få! Precis hemkommen från en fantastisk resa i ett mytomspunnet Peru! Fantastiska vyer och fantastiska människor. Har tagit del av kultur, historia och inka folkets mysterier. En resa som är svår att återge i ord och ännu svårare är att ge tillbaka till de människor som så givmilt har delat med…

Read More

To give is to recive

Dear Friend – to give is to recive! Just returned from a fantastic journey to a mythical Peru, amazing views and great people! We were invited to take part of their culture, history and the ancient Inca mysteries. A journey that is difficult to explain in words and even harder is to give back to…

Read More