Frihet är….

  Frihet för mig är inte desamma som att säga nej till åtagande till förmån för att ligga på soffan och göra ingenting. Eller att välja bort det som är jobbigt och arbetsamt utan det ser jag snarare som ett tecken på rädsla för att blotta mina svagheter, eller för att ta reda på vad…

Read More