Fake it til you become it

Du har säkert hört ordspråket “Fake it til you make it” som fritt översatt betyder! Även om du ännu inte behärskar en uppgift, låtsas som att du gör det tills du klarar av den! Amy Cuddy social psykolog och expert på kroppsspråk tar det ett steg till! Dvs låtsas ända tills du blir det du…

Read More