Digital detox, testa dig själv hur beroende är du?

Teknik en vän eller en fiende Tekniken gör det möjligt att vara ständigt uppkopplad och interagerande med världen. Gör det oss till slavar under tekniken eller ger det oss en möjlighet att nå ut? Jag älskar teknik och ser fantastiska möjligheter med vår digitala värld. Så en av mina nuvarande funderingar är om det finns…

Read More

Mindful Business – fördelarna med närvaro på jobbet

Mindful Business en växande trend när fler och fler arbetsgivare tar del av forskningsresultat och andras erfarenhet. Att vara närvarande på jobbet har positiva hälsoeffekter för den enskilda individen och arbetsmiljön för hela företaget! De flesta rapporter påvisar effekter som minskad stress, ångest och mer glädje! Men nu börjar fler och fler företag även se…

Read More