Sanning Vad är din valda sanning om livet och finns det ytterligare en nyans under den sanningen.
Ett annat perspektiv lika sant som ditt eget. Vad döljer sig under ditt första antagande om
din sanning finns det mer, finns det något där som skapar förståelse istället
för misstänksamhet och avståndstagande?