Mindfulness där du är genom att vara i ögonblicket!

Mindfulness behöver inte vara ett träningspass eller ytterligare ett åtagande som ska klämmas in under veckan. Mindfulness är ingen prestation som ska utföras eller en uppgift med ett bestämt resultat. Mindfulness är ett förhållningssätt till det du gör just i den stunden du gör det. En stund när du till fullo upplever det du upplever!…

Read More