tankar Vem styr dina tankar? Vem är det som bestämmer att en tanke är mer viktig än den andra, eller för den delen mer sann? Vilka tankar har företräde hos dig, de negativa eller de positiva. Har du teman som snurrar runt i ditt huvud likt en gammal LP-skiva som har hakat upp sig. Och vet du vad som utlöser dessa tankar om dig själv eller andra?

Att kunna vara öppen för information och nya intryck utan att direkt döma dem som bra eller dåligt kräver närvaro och medvetenhet kring sina egna reaktioner. Att tänka en tanke utan att låta den ta över ditt känslouttryck eller kroppsliga reaktioner kräver träning. Träning i just närvaro och medvetenhet. Att träna sinnet är att ta kontroll över sina reaktioner utan att för den skull bli känslokall eller oempatisk. Snarare tvärtom, när du inte är i dina omedvetna reaktioner så blir du mer medveten och empatisk om vad som verkligen händer. Både mot dig själv och andra. Ditt sinne och dina tankar styr dig inte längre utan du styr ditt sinne och dina tankar!

Imorgon fredag är det månadens andra fullmåne som dessutom går in i Lejonets tecken. Enligt astrologerna är denna period fylld med tankar och känslor från tidigare händelser. Här blir det extra viktigt att kunna distansera sig från dessa tankar och inte låta fullmånens kraft fånga dig för tvivel om framtiden. Känn fullmånens påverkan men ta det inte personligt utan bli medveten om var tanken el känslan kommer ifrån, bli nyfiken hur den har byggt din tidigare historia. Observera, acceptera och i den närvaron bara släpp och se vad som händer.

Och även om du varken tror på astrologi eller månens kraft så var nyfiken på dina tankar. Vem gör tankarna dig till och vad får de dig att känna om dig själv? Är det du som styr dina tankar eller är det dina tankar som styr dig?