I helgen har det varit Stockholm Maraton där vi fick se många 1544513_10152446122916617_89831485720192043_ndeltagare som både hade motivation till att träna och drivkraft till att slutföra loppet.

Hur ser det ut hos dig hur får du motivation att hålla ut och att göra något. Vad är din drivkraft att slutföra något eller bara fortsätta. Oavsett om det är att motionera, sluta röka, börja meditera oavsett så fråga dig själv.

Och kanske allra viktigaste vem hos dig kan övertala dig att det inte går, det är ingen ide eller du är inte tillräckligt duktigt eller bra för att kunna genomföra det du har satt upp som mål!

Om det är någon utanför dig så fråga dig, vad vet den personen vet om dig som kan komma med ett sådant påstående. Ingen oavsett auktoritet, yrke eller om det är en nära vän vet vad som är sant när det kommer till din motivation och drivkraft för att genomföra något.

Om det är något inom dig som försöker övertala dig att sluta eller säger att det här kommer du inte att klara av. Sätt dig ned och börja observera dessa tankar och känslor. Var kommer de ifrån och är de sanna? Observera utan att värdera. Observera utan att ta in historia från förr. Observera utan att se in i framtiden.

Bara observera det som är där och det du vill göra. Känn din motivation och drivkraft och vet att det kommer från ditt inre som är här och nu!

Prenumerera på dininrevarld.se veckobrev för nya citat och inlägg varje vecka!